Kameraövervakning

Ett effektivt att minska snatterier, stölder och internt svinn är att använda sig av kameraövervakning. En uppskattning inom handeln är att svinnet halveras vid användning av kameraövervakning.

Har ni problem med snatterier, stölder, internstölder och svinn? Flertalet undersökningar visar att kameraövervakning fungerar bäst när det gäller att förhindra planerade brott, framför allt olika typer av egendomsbrott som inbrott, stöld och skadegörelse.

Att mäta effekten som kameraövervakning har på brottsligheten kan vara svår.
Men inom handeln uppskattas det att svinnet halveras, vilket gör att det är lätt att räkna hem investeringen.

Vid ett flertal tillfällen har våra övervakningskameror lett till att förövarna blivit gripna. Dels genom att polisen känt igen förövarna men även genom allmänhetens försorg, då bildsekvenser visats i programmet Efterlyst på TV3.

Då varje objekt har sina specifika förutsättningar, så skräddarsyr vi en helhetslösning anpassat efter varje kunds unika behov.

Kontakta oss för kostnadsfritt prisförslag eller fyll i dina kontaktuppgifter via fliken prisförfrågan i menyn.

Så här säger lagen:
Den 1 juli 1998 fick vi lagen om allmän kameraövervakning. Lagens syfte är att med hjälp av kameraövervakning förhindra och utreda brott, men lagen har också regler som säkerställer att integritetsskyddet är tillfredställande. I miljöer som banker, postkontor och butiker behövs inget tillstånd för att sätta upp kameror då dessa miljöer undantagits kravet på tillstånd pga behovet av skydd mot rån och stölder i denna typ av lokaler. Tillståndsfri övervakning får ske under förutsättning att syftet med övervakningen är att förebygga brott och att den kamera som används är fast monterad. Vidare krävs att en anmälan om övervakningen görs till Länsstyrelsen.

Tillstånd för kameraövervakning behövs om man skall övervaka en allmän plats. Dock behövs inget tillstånd för kameraövervakning på privat mark; bostaden, villan, trappuppgång, inhägnat område eller i ett flerfamiljshus, dvs där allmänheten inte äger tillträde. Det man skall tänka på är att man upplyser på övervakningsplatsen med hjälp av tydlig skyltning att kameraövervakningen sker.