Välkommen till

Örebro Larmteknik

Vi skyddar dig mot inbrott, stöld, brand och överfall!

Som företagare är det viktigt att skydda sina lokaler mot ovälkomna besökare. Nattetid kan skyddet bestå av ett effektivt inbrottslarm kopplat till larmcentral med åtgärd. Ofta väljer man att installera ett inbrottslarm som första åtgärd, för att senare komplettera med exempelvis passersystem, övervakningskameror, utrymningslarm eller brandlarm.

Dagtid finns det kanske ett behov av passersystem för att kontrollera vem eller vilka som har tillträde till lokalerna. En borttappad bricka spärras enkelt i systemet, och borta är kostsamma låsbyten och krånglig nyckelhantering.

Om företaget handhar kontanter är ett överfallslarm en trygghet för personalen om en hotfull situation uppstår.

Välkommen till oss på Örebro Larmteknik.
Vi har skyddat massor av nöjda kunder sedan 1994!

Aktuellt

Våra Tjänster

INBROTTSLARM

Som nordens största säkerhetsleverantör har vi både tekniken, resurserna…

Våra Tjänster

PASSERSYSTEM

Som nordens största säkerhetsleverantör har vi både tekniken, resurserna…

Våra Tjänster

KAMERAÖVERVAKNING

Som nordens största säkerhetsleverantör har vi både tekniken, resurserna…

Våra Tjänster

BRANDLARM

Som nordens största säkerhetsleverantör har vi både tekniken, resurserna…